martes, 18 de enero de 2011

I gotta run, run, run

Oh sun, sun, sun,
you better not shine on me, me, me,
all I've done is drink tea, tea,
Oh I don't deserve you


*Lisa Mitchell

No hay comentarios:

Publicar un comentario